Huisregels

Wij doen ons uiterste best om u naar volle tevredenheid te behandelen en uw bezoekaan onze praktijk zo aangenaam mogelijk te maken. Om u inzicht te geven in onze werkwijze hanteren wij een aantal huisregels. Door het betreden van de praktijk, aanvaardt u automatisch deze regels.

Persoonlijke gegevens

Wanneer er iets verandert in uw adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres,verzekeringsgegevens of gezinssituatie horen wij dit graag. U kunt dit schriftelijk aan de balie doorgeven of een e-mail sturen. Daarnaast vernemen wij ook graag wanneer er iets verandert in uw gezondheidssituatie en/of medicijngebruik. Denk hierbij ook bijv. aan een zwangerschap.

Afspraken maken of afzeggen

Een afspraak maken kan eenvoudig bij onze baliemedewerker, telefonisch en per email. Onze baliemedewerker denkt graag met u mee om een afspraak in te plannen op een moment dat het u uitkomt. Wanneer u dit wenst, krijgt u ook een oproep of herinnering per e-mail, per sms of per post toegestuurd.

Het is prettig dat u op tijd op uw afspraak aanwezig bent. Indien u te laat komt voor een afspraak, loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het ontstane tijdgebrek.

Kunt u een afspraak niet nakomen? Laat dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch of via e-mail aan ons weten. Wij hebben dan nog voldoende tijd om de gereserveerde tijd aan een andere patiënt te besteden. Wanneer u de afspraak niet tijdig afzegt, of u niet komt opdagen, zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht conform onze betalingsvoorwaarden.

Uitschrijven

U blijft verantwoordelijk voor het nakomen van uw afspraken. Bij het herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen hiervan, behouden wij het recht u uit te schrijven uit ons patiëntenbestand. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor.

Mobiele telefoons

Mobiele telefoons dienen, als vanzelfsprekend, tijdens een bezoek aan de praktijk uitgeschakeld te zijn.

Discriminatie is niet toegestaan

Binnen onze praktijk gaan wij respectvol met elkaar om. Discriminatie is niet toegestaan. Als patiënt en bezoeker mag u erop rekenen, dat u door onze medewerkers correct behandeld wordt. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook.

Geweld

Wapenbezit, diefstal, vernieling, fysiek en verbaal geweld en (seksuele) intimidatie zijn in Nederland en dus in onze tandartspraktijk uiteraard niet toegestaan. Bij overtreding wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

Overtreders worden aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de overtreder. Ziet u een onveilige situatie? Meld dit dan bij de receptie of bij één van de medewerkers. Onze dank hiervoor.

Agressief gedrag wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving uit ons praktijk tot gevolg.

Verbod roken, drugs en alcohol

Het is verboden te roken binnen onze praktijk. Dit geldt ook voor het roken van elektronische sigaretten. Gebruik van drugs en alcohol en/of het onder invloed zijn hiervan in onze praktijk, is niet toegestaan.

Toestemming om te filmen

Wilt u een foto, film of geluidsopname maken van de behandeling, de medewerkers en/of de patiënten? Dit mag alleen als u uitdrukkelijk toestemming heeft gevraagd en gekregen van de betrokkene(n). Wij vragen u de privacy van de patiënten en de medewerkers te respecteren.

Eigendommen

Wij verzoeken u om zelf over uw eigendommen te waken. Onze mondhygiënepraktijk is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.

Het overtreden van de regels of het niet opvolgen van aanwijzingen, kan leiden tot een waarschuwing of het weigeren van de toegang tot onze praktijk.

Suggesties en opmerkingen

Heeft u een suggestie, opmerking of klacht? Wij staan u graag te woord. U kunt ons bereiken via:

♫       Telefonisch            

♫       E-mail                    

♫       Schriftelijk             

♫      Klachtenformulier     

Geheimhouding en Privacyregeling.

De mondhygiënist en andere medewerkers van de praktijk zijn gebonden aan het beroepsgeheim en de geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat zij zonder uw toestemming geen informatie over uw behandeling mogen verstrekken aan personen of instanties die niet bij de behandeling zijn betrokken. Alle informatie blijft binnen de praktijk, behalve als het informatie betreft voor een huisarts of specialist.

Het verstrekken van informatie.

Zoals de mondhygiëniste de plicht heeft u zo goed mogelijk te informeren over de onderzoeken en behandelingen, heeft u op uw beurt als patiënt de plicht zo goed mogelijk aan de behandeling mee te werken.

De mondhygiëniste mag van u verwachten dat u haar voorafgaand aan het intake gesprek, maar ook tijdens de behandeling, informeert over belangrijke zaken die met de behandeling en uw algehele gezondheid samenhangen. Naarmate uw behandelaar beter is geïnformeerd, is zij ook beter in staat u zo goed mogelijk te behandelen.

Als u nog vragen heeft of tussentijds informatie wenst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!!