Tarieven

Tarieven, codes en prestaties 2022 zijn conform de standaard tarieven die bepaald worden door de Nederlandse Zorgautoriteit. Hier vind je alle gebruikte codes in de mondzorg. Voor uitgebreide behandelingen maken we een begroting.

Diagnose

Tijdens het intakegesprek dat ongeveer 60 minuten duurt, kunt u klachten en wensen aan onze mondhygiëniste doorgeven. Het intakegesprek bestaat uit de volgende onderdelen:

♫ Licht foto’s

♫ Een mondonderzoek

♫ Een algemene controle: inventarisatie van de conditie van uw gebit, tandvlees en kaakbot

♫ Er wordt een diagnose gesteld en er wordt een behandelplan opgesteld, dat het best bij u en uw wensen past

Behandelplan en begroting

Na intake/onderzoek dat wij uitgevoerd hebben, stellen wij een een diagnose. Wij bespreken de gestelde diagnose met u door en stellen aan de hand daarvan een behandelplan met het bijhorende behandeltraject en kostenbegroting.

De zorgverzekering

Wanneer u het begroting ontvangen heeft, raden wij u aan om op basis van het behandelplan en de begroting vooraf bij uw zorgverzekeraar polisvoorwaarden nalezen over welke kosten wel of niet vergoed worden.

De behandelingen van de mondhygienst zit niet in basisverzekering. Volwassenen dienen, om voor vergoeding in aanmerking te komen, een aanvullende verzekering voor mondhygiene behandelingen hebben.

De behandelingen zoals deze opgesteld zijn bij uw in het behandelplan. Deze fase kan bestaat uit medere behandelingen. Elke behandeling door de mondhygiënist is opgebouwd uit een of meer codes.

Codes

* Naast de bovengenoemde bedragen kunnen er additionele kosten voor het verdoven en spoelen van de kanalen in rekening worden gebracht.